Hey Chhathi Maiya|| Bhojpuri Chhath Lyrics Full Song

Hey Chhathi Maiya|| Bhojpuri Chhath Lyrics Full Song

Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya

Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2

Sup lel thad bad dom dominiya, dekhab hey chhathi maiya

Wahi supi arag devay, dekhab hey chhathi maiya – 2

Ful lele thad bad maliya maliniya , dekhab hey chhathi maiya

Wahi fule harwa gothay, dekhab hey chhathi maiya – 2

Kela seb nariyal kin gayini bajariya, dekhab hey chhathi maiya

Wattahi lagal badi der, dekhab hey chhathi maiya – 2

Bhul chuk humari maiya, rakhab na dhiyaniya, dekhab hey chhathi maiya

Humaro aragiya dehab maan , dekhab hey chhathi maiya -2

Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya

Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2

Leave a Reply